Πίσω στο Δικηγορικό Γραφείο – Αριστείδης Καραμπασιάδης και Συνεργάτες – Δικηγόρος Γλυφάδα